PMJayhawk DynastyEyes of a ChampionBringing It HomePatrick Mahomes MVPRoyals 50th AnniversaryTexas A&M - The CatchForever RoyalSalvy in GoldHozGordoBo Jackson - Cotton BowlDat NguyenCoach Snyder